U JU OŠ “Narodni heroj Savo Ilić” obilježen Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja