September

24/09/2020

Priručnici za korišćenje aplikacije Office365 i MS Teams

Microsoft Teams je dio skupa programa koje zajedničkim imenom zovemo Microsoft Office. MS Teams možemo instalirati kao aplikaciju na računarima, tabletima ili mobilnim telefonima, a možemo […]