Proslava Dana škole JU OŠ ,,Narodni heroj Savo Ilić”