Nagrađeni učenici na likovnom konkursu “Moj put od kuće do škole – bezbjedni đaci u saobraćaju”