18

18/10/2019

Učešće u obilježavanju Evropskog Dana borbe protiv trgovine ljudima

Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18. oktobar za Dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se u svim zemljama članica organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou […]