Saradnja sa Eko centrom ,,Delfin” i nagrađeni učenici