Ksenija Kovač – 3. nagrada na likovnom konkursu na temu “Ptica”