Jednodnevni izlet učenika nižih razreda i posjeta farmi “Carević”