„Dobra djela činim i time se dičim“ – aktivnosti u sklopu obilježavanja Nedjelje dobrih djela